Panasonic KX-FP 711: (Mã Lai)

3,150,000

•Fax giấy thường. Sử dụng mực film: KX-FA 57 dài 70m
•Màn hình LCD hiển thị tên và số điện thoại.
•Lưư 25 trang Fax gủi đi và 28 trang Fax nhận.
•Danh bạ lưu 110 tên và số.
•Chức năng copy phóng to thu nhỏ và sắp xếp trang.
•Chức năng tùe chối nhận fax: 10 số.
•Nạp văn bản tự động: 10 trang.
•Khay chứa giấy 50 trang.
•Hiển thị và nhớ 30 số gọi đến.
•Tốc độ truyền dữ liệu 8giây/trang.

*BẢO HÀNH 24 THÁNG

 

Danh mục:

0903 825 357