Panasonic KX-FP 701: (Mã Lai)

2,770,000

-Fax 1 lúc 10 bản,  fax theo trình tự 20 địa chỉ cùng lúc

-Bộ nhớ 28 trang khi hết giấy

-Tốc dộ modem: 9,6kps, tốc độ in 4 trang/phút( thực tế chậm hơn)

-Gửi fax theo giờ

-Khay chứa giấy sẵn 50trang

-Từ chối fax không mong muốn

 

Danh mục:

0903 825 357