Một số lỗi cơ bản của máy photocopy

Một số lỗi cơ bản máy Photocopy.
Reset SC Level A : Vào SP# Mode --> Tắt rồi mở công tắc chính
SERVICE CALL CONDITION
101 Lỗi đèn chụp.
+ Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò.
thấy chính xác khi thực hiện Shading.
+ Đèn chụp hư.
+ Board cấp nguồn cho đèn chụp hư.
+ Các chân kết nối đèn chụp không chính xác.
+ Gương phần Scan dơ hoặc nằm ngoài vị trí.
+ SBU Board hư hoặc kết nối không tốt.

+ Lens Block không đúng vị trí.
+ Mẫu trắng không đúng vị trí hoặc quá dơ.
120 Lỗi vị trí Scan – 1.
+ Scan Home Position Sensor không dò được điều kiện “On” khi khởi động máy hoặc sao chụp.
+ Scan Home Position Sensor hư.
+ Scan Home Position Sensor không được kết nối tốt.
+ Scan Motor hư.
+ Scan Motor không được kết nối tốt.
+ I/0 Board hư.
121 Lỗi vị trí Scan – 2.
+ Scan Home Position Sensor không dò được điều kiện “Off” khi khởi động máy hoặc sao chụp.
+ Scan Home Position Sensor hư.
+ Scan Home Position Sensor không được kết nối tốt.
+ Scan Motor hư.
+ Scan Motor không được kết nối tốt.
+ I/0 Board hư.
302-1 Lỗi Charge Output – 1.
+ Điện áp hồi tiếp từ Charge Corona Unit quá cao.
+ Board cao áp hư.
+ Kết nối Charge Corona Unit xấu.
302-2 Lỗi Charge Output – 2.
+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge Corona Unit quá cao.
+ Board cao áp hư.
+ Kết nối Charge Corona Unit xấu .
302-3 Lỗi Charge Output – 3
+ Tín hiệu Trigger PWM cho Charge Grid quá cao.
+ Board cao áp hư.
+ Kết nối Charge Corona Unit xấu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903 825 357